Punktory klasyczne i niestandardowe w pracach licencjackich

Technik zostanie pewna

Jeżeli już wreszcie wybierzemy temat pracy licencjackiej oraz zgromadzimy wszystkie zdatne materiały, przychodzi pora na napisanie pracy. Niektórzy prace dyplomowe piszą stosunkowo sukcesywnego gromadzenia surowców, inni w pierwszej kolejności zbierają wszystkie niezbędne publikacje, ażeby później od tego czasu nie rozpraszać się nazbyt poszukiwaniami. Każda spośród takich metod może stać się pewna, pod warunkiem natomiast, że jest ona zgodna ze stylem pracy samego studenta.

Działalność dyplomowa wymagać

Jedynym zastrzeżeniem jest jedynie to w celu nie zostawiać sporządzania pracy podsumowującej studia licencjackie albo dyplomowej na ostateczną chwilę. Praca dyplomowa wymagać będzie bowiem więcej wiedzy oraz wysiłku, niż zwykła praca zaliczeniowa albo wypracowanie szkolne.

Wieczór raczej takiej pracy

Przede wszystkim, dużo większa jest objętość pracy - licencjaty liczą od trzydzieści do 60 stron, magisterskie natomiast od 50 do 100. W jeden więc wieczór raczej takiej pracy nie stworzymy.

Rozprawa naukowa, prace dyplomowe

Troszczenie się o wysoką wartość merytoryczną nie oznacza, iż zapomnieć mamy możliwość o estetyce pracy. Jak każda rozprawa naukowa, również prace dyplomowe muszą spełniać określone wymogi formalne.

żak piszący pracę, ma obowiązek tym samym zatroszczyć się o to, aby tekst przez niego stworzony był przejrzysty. Co to w praktyce oznacza?

Zakresie rozwinięcia, mieć względzie

Winno się szczególnie zadbać w tym miejscu o odpowiednie wyróżnienie poszczególnych partii tekstu. Rzetelnie jest wprowadzić czytelny podział pracy na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. W obszarze rozwinięcia, dobrze jest posiadać na względzie to, iż praca nie może być jednolitym tekstem ciągłym.

Nieodzowne w tego rodzaju wypadkach jest wprowadzenie ujednoliconego wyróżnienia i numeracji rozdziałów i podrozdziałów. Umożliwi to w sposób wyraźny wyznaczyć granice kolejnych partii tekstu.

Też w obszarze samych rozdziałków, w bardzo wielu przypadkach pojawia się przymus wypunktowania niektórych wiadomości, szczególnie, jeżeli teraz praca ma charakter analityczny i nieodzowne staje się zreferowanie tez albo wniosków w formie zwięzłych punktów i podpunktów.

Punktorem może pozostać - istotniej

W tego rodzaju wypadkach, program Word oferuje swoim użytkownikom możliwość wstawiania punktorów, dzięki czemu prosto jest odznaczyć wszelkie nieodzowne informacje w tekście. Zaletą Worda jest to, że prócz typowych punktorów, posiadających postać kropek czy też kwadratów, mamy dodatkowo perspektywę samodzielnego ich kreowania. Punktorem może tym samym zostać - istotniej wręcz udziwniony - symbol. Nim z kolei na któryś z punktorów się wybierzemy, należałoby zastanowić się, czy też będzie pasował do charakteru naszej pracy.

W wypadku papierów formalnych, w tym między innymi prac dyplomowych, zalecane jest wykorzystywanie bardziej standardowych typów wypunktowań. O ile zaś nasz tekst nie jest aż tak oficjalny, mamy możliwość zezwolić sobie na wykorzystanie bardziej wymyślnych i ozdobnych oznaczników.

Należałoby przy tym nie zapominać, iż choćby w obrębie jednego typu wypunktowania, występuje czasami obowiązek wprowadzania oznaczeń podpunktowych, co sprowadza się do tegoż, iż musimy tak różnicować style, po to aby dopuścić do ich wymieszania się. Może to bowiem zaburzyć ogląd całości pracy i spowodować, iż będzie chaotyczna, a informacje w niej zawarte -nieczytelne dla osoby obcującej z tekstem.

Wolno czytanego tekstu

Wymyślne punktory, nie współgrające z charakterem tekstu, mają sposobność odwracać wzgląd czytelnika od treści. Jest to zabieg dość niebezpieczny, bo stać się się może, iż wartość pracy w oczach osób ją oceniających - promotora i recenzenta - znacząco spadnie. Jeśli bowiem nic nie wolno z czytanego tekstu zapamiętać, oznacza, iż nie był zbyt odkrywczy. Zbyt wymyślne oznaczniki bardziej mają sposobność w tego charakteru wypadkach zaszkodzić niż pomóc. Godzi się o tym nie zapominać.